Privacy Statement

Contact

Ket Vannatham (Pedicure Ket) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op PedicureGroep. Als u na het lezen van deze privacyverklaring hier vragen over heeft of contact met mij wil opnemen, kunt u dat doen via het volgende contact details:

Ket Vannatham
Diestersteenweg 28/1
3510 Kermt
E: ket@pedicureket.be
T: 0477 32 56 30

Waarom verwerk ik persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door mij verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Om u op de hoogte te houden van adviezen & tips.
  • Online boekingen.

Voor de bovengenoemde doeleinden kan het zijn dat ik de volgende persoonsgegevens vraag, opsla, verzamel en verwerk:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens zoals maar niet beperkt tot: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, ingangsdatum als cliĆ«nt.
  • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid zoals, maar niet beperkt tot: identiteitskaartnummer
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, cv, medische informatie.

Ik gebruik de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ik de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan verwerkers

Ik kan de gegevens die u verstrekt gebruiken via verwerkers als dit nodig is voor het uitvoeren van de hierboven beschreven doeleinden. Ik gebruik bijvoorbeeld een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
  • Het voorzien van IT-infrastructuur (inclusief IT-netwerk, …);
  • Het aanbieden (en verspreiden) van informatie of uitnodigingen.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten.

Ik deel persoonlijke gegevens enkel met derden als u mij daarvoor toestemming geeft. U heeft het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking aantast.

 Verstrekking aan derden

Ik geef de door u verstrekte informatie niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. Ik deel enkel persoonlijke gegevens met derden als u mij daarvoor toestemming geeft. 

Termijn voor gegevensopslag

Persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan nodig is voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft het recht op inzage en het recht om de persoonsgegevens die ik van u heb ontvangen te corrigeren of te verwijderen. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met mij kunt opnemen.

U heeft ook het recht om de door u verstrekte gegevens, door mij aan in opdracht van u, rechtstreeks aan een andere partij te laten overdragen. Ik kan u vragen om u te identificeren voordat ik aan de bovengenoemde verzoeken zal voldoen.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, vraag ik u rechtstreeks contact met mij op te nemen.

Wijziging van privacyverklaring

Ik kan steeds de privacyverklaring wijzigen. Op de website vindt u steeds de laatste versie van mijn privacyverklaring.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest

Deel deze pagina

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest