Privacy Statement

Contact

Ket Vannatham (Pedicure Ket) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op PedicureGroep. Als u na het lezen van deze privacyverklaring hier vragen over heeft of contact met mij wil opnemen, kunt u dat doen via het volgende contact details:

Ket Vannatham
Diestersteenweg 28/1
3510 Kermt
E: ket@pedicureket.be
T: 0477 32 56 30

Waarom verwerk ik persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door mij verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Om u op de hoogte te houden van adviezen & tips.
  • Online boekingen.

Voor de bovengenoemde doeleinden kan het zijn dat ik de volgende persoonsgegevens vraag, opsla, verzamel en verwerk:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens zoals maar niet beperkt tot: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, ingangsdatum als cliĆ«nt.
  • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid zoals, maar niet beperkt tot: identiteitskaartnummer
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, cv, medische informatie.

Ik gebruik de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ik de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan verwerkers

Ik kan de gegevens die u verstrekt gebruiken via verwerkers als dit nodig is voor het uitvoeren van de hierboven beschreven doeleinden. Ik gebruik bijvoorbeeld een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
  • Het voorzien van IT-infrastructuur (inclusief IT-netwerk, …);
  • Het aanbieden (en verspreiden) van informatie of uitnodigingen.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten.

Ik deel persoonlijke gegevens enkel met derden als u mij daarvoor toestemming geeft. U heeft het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking aantast.

 Verstrekking aan derden

Ik geef de door u verstrekte informatie niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. Ik deel enkel persoonlijke gegevens met derden als u mij daarvoor toestemming geeft. 

Termijn voor gegevensopslag

Persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan nodig is voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft het recht op inzage en het recht om de persoonsgegevens die ik van u heb ontvangen te corrigeren of te verwijderen. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met mij kunt opnemen.

U heeft ook het recht om de door u verstrekte gegevens, door mij aan in opdracht van u, rechtstreeks aan een andere partij te laten overdragen. Ik kan u vragen om u te identificeren voordat ik aan de bovengenoemde verzoeken zal voldoen.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, vraag ik u rechtstreeks contact met mij op te nemen.

Wijziging van privacyverklaring

Ik kan steeds de privacyverklaring wijzigen. Op de website vindt u steeds de laatste versie van mijn privacyverklaring.