GezondheidGezondheid

Bloedstolsels

bloedstolsels
Symptomen, oorzaken en behandelingen van bloedstolsels

Wat zijn bloedstolsels?

Bloedstolsels, ook wel trombi genoemd, zijn gelachtige massa’s die bestaan uit bloedcellen en bloedplaatjes die samenklonteren om bloedverlies te stoppen wanneer er een beschadiging optreedt in een bloedvat of een bloeding ontstaat. Ze spelen een cruciale rol in het stoppen van bloedingen en het bevorderen van wondgenezing. Bloedstolsels worden gevormd door een proces dat bekendstaat als coagulatie of stolling.

Hier is hoe het proces van bloedstolling normaal gesproken werkt:

 • Vasoconstrictie: Wanneer een bloedvat beschadigd raakt, vernauwen de spieren in de vaatwand zich onmiddellijk om de bloedstroom te verminderen. Dit helpt om het bloedverlies te beperken.
 • Vorming van een bloedplaatjesprop: Bloedplaatjes, kleine cellen in het bloed, worden geactiveerd wanneer ze in contact komen met beschadigde weefsels of bloedvatwanden. Ze hechten zich aan het beschadigde gebied en vormen een bloedplaatjesprop om de bloeding te stoppen.
 • Bloedstolling: Een reeks chemische reacties begint waarbij stollingsfactoren, eiwitten in het bloedplasma, worden geactiveerd. Dit leidt tot de vorming van fibrinedraden, die samen met de bloedplaatjes een stabiele bloedprop vormen. Fibrine is een eiwit dat de basis vormt voor de structuur van het stolsel.
 • Genezing: Na verloop van tijd zal het beschadigde weefsel zich herstellen, en het stolsel zal oplossen wanneer het niet langer nodig is. Dit proces staat bekend als fibrinolyse.
 

Bloedstolsels zijn essentieel voor ons overleving omdat ze ernstig bloedverlies voorkomen bij verwondingen. Echter, als bloedstolsels zich onnodig vormen in gezonde bloedvaten, kan dit leiden tot problemen zoals trombose. 

Trombose is de vorming van stolsels in bloedvaten zonder dat er een verwonding is, en dit kan leiden tot ernstige complicaties, zoals beroertes, hartaanvallen of longembolieën. Het is belangrijk om de balans tussen bloedstolling en antistolling in het lichaam te handhaven om gezondheidsproblemen te voorkomen.

Wat zijn bloetstolsels in de je voeten?

Bloedstolsels in je voeten zijn abnormale ophopingen van bloedcellen en bloedplaatjes die samenklonteren en zich ophopen in de bloedvaten van je voeten. Deze stolsels kunnen de normale bloedstroom belemmeren en verschillende medische problemen veroorzaken, afhankelijk van de grootte en locatie van het stolsel. Bloedstolsels in je voeten worden meestal geassocieerd met aandoeningen zoals diepe veneuze trombose (DVT) en oppervlakkige veneuze trombose.

Hier zijn enkele belangrijke punten om te begrijpen over bloedstolsels in je voeten:

 • Diepe Veneuze Trombose (DVT): Dit is een aandoening waarbij zich stolsels vormen in de diepe aderen van het lichaam, meestal in de benen. Als een DVT niet wordt behandeld, kan een stolsel zich losmaken en naar de longen reizen, wat levensbedreigend kan zijn. DVT kan pijn, zwelling, roodheid en warmte in het getroffen gebied veroorzaken.
 • Oppervlakkige Veneuze Trombose: Dit is een aandoening waarbij stolsels zich vormen in de oppervlakkige aderen dichter bij het huidoppervlak. Het veroorzaakt meestal milde symptomen zoals pijn, gevoeligheid en roodheid langs de ader.
 • Symptomen: De symptomen van bloedstolsels in je voeten kunnen variëren, maar ze omvatten vaak pijn, zwelling, roodheid en warmte in het aangetaste gebied. Soms kunnen stolsels ook asymptomatisch zijn.
 • Risicofactoren: Factoren die het risico op het ontwikkelen van bloedstolsels in je voeten verhogen, zijn onder meer langdurige immobiliteit, recente operaties, zwangerschap, roken, obesitas, bepaalde medische aandoeningen en genetische aanleg.
 • Behandeling: De behandeling van bloedstolsels in je voeten kan variëren, afhankelijk van de aard en de ernst van het stolsel. Dit kan bloedverdunners, compressiekousen, elevatie van het been en soms chirurgische ingrepen omvatten.
 

Het is belangrijk om medische hulp te zoeken als je vermoedt dat je een bloedstolsel in je voeten hebt, omdat onbehandelde stolsels ernstige complicaties kunnen veroorzaken. Alleen een arts kan de juiste diagnose stellen en de geschikte behandeling aanbevelen.

Wat zijn de symptomen van bloedstolsels?

Bloedstolsels in je voeten kunnen verschillende symptomen veroorzaken, maar niet iedereen met een bloedstolsel zal alle symptomen ervaren. De symptomen kunnen variëren afhankelijk van de grootte en locatie van het stolsel. Hier zijn enkele veelvoorkomende symptomen van bloedstolsels in je voeten:

 1. Pijn: Pijn in het getroffen gebied, zoals de voet, enkels of kuiten, is een van de meest voorkomende symptomen van een bloedstolsel. De pijn kan variëren van mild tot ernstig.
 2. Zwelling: Zwelling van het getroffen gebied, vaak in de voet of enkel, is een ander veelvoorkomend symptoom.
 3. Roodheid: Het getroffen gebied kan roodachtig of verkleurd lijken in vergelijking met de omringende huid.
 4. Warmte: Het gebied rondom het stolsel kan warmer aanvoelen dan de omliggende huid als gevolg van ontsteking.
 5. Gevoeligheid: De huid over het stolsel kan gevoelig of pijnlijk zijn bij aanraking.
 6. Zichtbare aderen: In sommige gevallen kunnen de oppervlakkige aderen in het getroffen gebied gezwollen en beter zichtbaar zijn dan normaal.
 7. Vermoeidheid of zwaarte: Sommige personen ervaren een gevoel van vermoeidheid of zwaarte in het getroffen been.
 8. Veranderingen in huidskleur: In ernstige gevallen kunnen bloedstolsels leiden tot veranderingen in de huidskleur, zoals bleekheid of blauwheid.
 

Het is belangrijk op te merken dat niet alle bloedstolsels symptomen veroorzaken, en sommige kunnen volledig asymptomatisch zijn. Als je echter symptomen ervaart die wijzen op de aanwezigheid van een bloedstolsel in je voet, is het van vitaal belang om onmiddellijk medische hulp te zoeken.

Onbehandelde bloedstolsels kunnen ernstige complicaties veroorzaken, zoals longembolie, dus een vroege diagnose en behandeling zijn cruciaal voor een positieve uitkomst. Een arts kan de juiste tests uitvoeren om de aanwezigheid van een stolsel te bevestigen en de juiste behandeling aanbevelen op basis van jouw specifieke situatie.

Wat is de oorzaak van bloedstolsels?

Bloedstolsels in je voeten kunnen om verschillende redenen ontstaan. Hier zijn enkele van de meest voorkomende oorzaken en risicofactoren:

 1. Diepe Veneuze Trombose (DVT): DVT is een veelvoorkomende oorzaak van bloedstolsels in je voeten. Het ontstaat wanneer een stolsel zich vormt in een diepe ader, meestal in de benen. DVT kan worden veroorzaakt door factoren zoals:
  • Langdurige immobiliteit, zoals na een operatie, tijdens lange reizen of bij bedlegerigheid.
  • Trauma of letsel aan een ader.
  • Een genetische aanleg voor stollingsproblemen.
  • Zwangerschap of recente bevalling.
  • Orale anticonceptiva of hormoonvervangende therapie.
  • Ernstig overgewicht (obesitas).
 2. Oppervlakkige Veneuze Trombose: Dit is een stolselvorming in de oppervlakkige aderen dichter bij het huidoppervlak. Het kan optreden na een verwonding, een ontsteking van de aderwand of als gevolg van spataderen.
 3. Atherosclerose: Deze aandoening veroorzaakt de opbouw van plaque in de bloedvaten, waardoor het risico op stolselvorming toeneemt. Het kan de bloedtoevoer naar je voeten belemmeren en leiden tot stolsels.
 4. Vasculitis: Dit is een ontsteking van de bloedvaten, en het kan het risico op stolselvorming verhogen.
 5. Kanker: Kankerpatiënten hebben een verhoogd risico op stollingsproblemen. De kanker zelf kan stolling bevorderen, en sommige behandelingen, zoals chemotherapie, kunnen het risico verder verhogen.
 6. Andere medische aandoeningen: Bepaalde medische aandoeningen, zoals antifosfolipidensyndroom, lupus en andere auto-immuunziekten, kunnen het risico op bloedstolsels vergroten.
 7. Roken en leeftijd: Roken en veroudering kunnen de elasticiteit van bloedvaten verminderen en het risico op stolselvorming vergroten.
 8. Operaties en verwondingen: Chirurgische ingrepen en ernstige verwondingen kunnen leiden tot stolselvorming, vooral als je langere tijd bedlegerig bent tijdens het herstel.
 

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan symptomen zoals pijn, zwelling, roodheid en warmte in je voeten, vooral als je risicofactoren hebt voor bloedstolsels.

Als je vermoedt dat je een bloedstolsel in je voeten hebt, is het raadzaam om onmiddellijk medische hulp te zoeken, omdat onbehandelde stolsels ernstige complicaties kunnen veroorzaken. Een arts kan de juiste diagnose stellen en de juiste behandeling aanbevelen.

Hoe bloedstolsels behandelen?

De behandeling van bloedstolsels in je voeten kan variëren afhankelijk van de aard en de ernst van het stolsel, evenals de onderliggende oorzaak. Hier zijn enkele veelvoorkomende behandelingsopties:

 1. Anticoagulantia (bloedverdunners): Deze medicijnen worden vaak voorgeschreven om de vorming van nieuwe stolsels te voorkomen en om de bestaande stolsels te helpen oplossen. Enkele veelgebruikte anticoagulantia zijn warfarine, heparine en directe orale anticoagulantia (DOAC’s) zoals rivaroxaban, apixaban en dabigatran.
 2. Compressietherapie: Het dragen van compressiekousen of -verbanden kan helpen om zwelling te verminderen, de bloedstroom te verbeteren en het risico op nieuwe stolsels te verminderen.
 3. Elevatie van het been: Het hoog houden van het been kan de zwelling verminderen en de bloedcirculatie bevorderen.
 4. Chirurgische ingreep: In sommige gevallen kan een arts een chirurgische ingreep overwegen om het stolsel te verwijderen. Dit wordt meestal gedaan bij grote stolsels of als er een dringende medische behoefte is.
 5. Behandeling van de onderliggende oorzaak: Als de stolsels worden veroorzaakt door een onderliggende aandoening, zoals kanker, auto-immuunziekten of atherosclerose, zal de behandeling zich ook richten op het beheersen van die aandoening.
 6. Pijnbestrijding: Medicijnen kunnen worden voorgeschreven om pijn en ongemak te verminderen.
 

Het is belangrijk om medische hulp te zoeken als je vermoedt dat je een bloedstolsel in je voeten hebt. Zelfmedicatie is niet aan te raden, omdat onjuist gebruik van medicatie het risico op complicaties kan vergroten. Alleen een arts kan de juiste diagnose stellen en de geschikte behandeling aanbevelen op basis van jouw specifieke situatie.

Daarnaast is preventie ook van groot belang, vooral als je een verhoogd risico hebt op bloedstolsels. Als je risicofactoren hebt, zoals immobiliteit, recente operaties of een familiegeschiedenis van stollingsproblemen, bespreek dan met je arts welke maatregelen je kunt nemen om het risico op bloedstolsels te verminderen, zoals bewegingsoefeningen, medicatie en compressiekousen.

Wat zijn de gevolgen van bloedstolsels?

Bloedstolsels in je voeten kunnen verschillende gevolgen hebben, afhankelijk van de grootte, locatie en onderliggende oorzaak van het stolsel. Hier zijn enkele mogelijke gevolgen:

 1. Pijn en zwelling: Een van de meest voorkomende symptomen van een bloedstolsel in de voet is pijn en zwelling in het getroffen gebied. Dit kan variëren van mild tot ernstig ongemak.
 2. Roodheid en warmte: Het gebied rondom het stolsel kan rood en warm aanvoelen vanwege ontstekingsreacties.
 3. Verstoorde bloedstroom: Een bloedstolsel kan de normale bloedstroom in het getroffen bloedvat belemmeren, wat kan leiden tot verminderde zuurstof- en voedingsstoffentoevoer naar de omliggende weefsels.
 4. Longembolie: Als een bloedstolsel in de voet zich losmaakt en naar de longen reist, kan dit leiden tot een longembolie. Dit is een ernstige aandoening die ademhalingsproblemen, pijn op de borst en mogelijk levensbedreigende complicaties kan veroorzaken.
 5. Chronische veneuze insufficiëntie (CVI): Als bloedstolsels in de oppervlakkige aderen van de voet niet goed worden behandeld, kunnen ze leiden tot CVI. Dit is een aandoening waarbij de aderen niet goed functioneren, wat kan resulteren in zwelling, pijn en huidproblemen zoals zweren en verkleuring.
 6. Herhaalde stolsels: Als je eenmaal een bloedstolsel hebt gehad, heb je mogelijk een verhoogd risico op het ontwikkelen van nieuwe stolsels in de toekomst.
 7. Amputatie: In zeldzame gevallen, als een stolsel niet tijdig wordt behandeld en ernstige schade aan de bloedvaten en weefsels veroorzaakt, kan amputatie van een deel van de voet nodig zijn.
 

Het is van vitaal belang om medische hulp te zoeken als je symptomen van een bloedstolsel in je voet ervaart, zoals pijn, zwelling, roodheid of warmte. Vroege diagnose en behandeling kunnen ernstige complicaties helpen voorkomen.

De behandeling hangt af van de aard en de ernst van het stolsel en kan variëren van medicatie tot chirurgische ingrepen. Jouw arts kan de juiste behandeling aanbevelen op basis van jouw specifieke situatie en symptomen.

Zijn bloedstolsels gevaarlijk?

Bloedstolsels in je voeten kunnen potentieel gevaarlijk zijn, vooral als ze niet tijdig worden gediagnosticeerd en behandeld. De ernst van het gevaar hangt af van verschillende factoren, waaronder de grootte en locatie van het stolsel, de onderliggende oorzaak, en hoe snel medische hulp wordt gezocht. Hier zijn enkele van de potentiële gevaren die gepaard kunnen gaan met bloedstolsels in je voeten:

 1. Longembolie (PE): Een van de ernstigste en potentieel levensbedreigende complicaties van bloedstolsels in je voeten is wanneer het stolsel zich losmaakt en naar de longen reist, wat leidt tot een longembolie. Dit kan ademhalingsproblemen, pijn op de borst en in sommige gevallen fatale gevolgen hebben.
 2. Chronische veneuze insufficiëntie (CVI): Als stolsels in de oppervlakkige aderen van de voet niet goed worden behandeld, kunnen ze leiden tot CVI. Dit kan resulteren in zwelling, pijn, huidproblemen en zweren in het getroffen gebied.
 3. Amputatie: In zeldzame en ernstige gevallen, wanneer een stolsel ernstige schade aan de bloedvaten en weefsels veroorzaakt, kan amputatie van een deel van de voet nodig zijn.
 

Het is belangrijk op te merken dat niet alle bloedstolsels in je voeten levensbedreigend zijn. Kleine stolsels in de oppervlakkige aderen kunnen meestal met succes worden behandeld en veroorzaken mogelijk alleen milde symptomen. Echter, diepe veneuze trombose (DVT) is een ernstige aandoening die snelle medische aandacht vereist omdat het kan leiden tot potentieel fatale complicaties zoals longembolie.

Als je symptomen van een bloedstolsel in je voet ervaart, zoals pijn, zwelling, roodheid of warmte, is het van vitaal belang om onmiddellijk medische hulp te zoeken. Alleen een arts kan de ernst van de situatie beoordelen, de juiste diagnose stellen en de passende behandeling aanbevelen om de risico’s te minimaliseren. 

Het negeren van symptomen van een bloedstolsel kan ernstige gevolgen hebben, dus neem geen risico en zoek zo snel mogelijk medische hulp.

Wat onze lezers zeggen:
5/5
Ward Reekmans
Alle nodige informatie
Lees verder
Ik heb alle informatie die ik nodig heb op deze website gevonden.
Lucie Smets
Eindelijk een antwoord
Lees verder
Ik had al gedurende lange tijd last van mijn voeten, nu ken ik eindelijk het probleem.
Mila Kerkhofs
Prettig lezen
Lees verder
Eindelijk een website waar je op een eenvoudige manier kan lezen over voetproblemen.
Valentina Bos
Aangenaam verrast
Lees verder
Ik was aangenaam verrast door het artikel over ingegroeide nagels dat ik onlangs heb gelezen. Het was informatief en goed geschreven.
Sofia Jacobs
Trouwe lezer
Lees verder
Ik ben een trouwe lezer van deze website want het stelt nooit teleur. Het bied waardevolle informatie. Ik raad het ten zeerste aan.
Maria Verhoeven
Gebruiksvriendelijk
Lees verder
De gebruiksvriendelijkheid van deze website is makkelijk. Navigeren door de pagina's is eenvoudig en de lay-out is aantrekkelijk
Anna Van Den Heuvel
Ik ben een leek
Lees verder
Deze website is een geweldige bron voor mensen die niets kennen van voeten.
Peter Timmermans
Makkelijk te gebruiken
Lees verder
De eenvoudige navigatie maakt deze website een plezier om te gebruiken. Ik heb snel toegang tot de informatie die ik zocht zonder gedoe.
Emma Verbeek
Makkelijk te gebruiken
Lees verder
Deze website is echt een schatkist vol informatie! Ik heb er veel geleerd en waardeer de moeite die er in is gestoken.
Vorige
Volgende

Inhoud

We nemen producten op waarvan we denken dat ze nuttig zijn voor onze lezers. Als je koopt via links op deze website, kunnen we een kleine commissie verdienen waardoor wij verder kunnen blijven bestaan.

Andere interessante artikels:
GezondheidGezondheid
DE POPULAIRSTE ARTIKELS VAN ONZE LEZERS
GezondheidGezondheid