GezondheidGezondheid

Abces

abces
Oorzaken, symptomen en behandelingen van een abces.

Wat is een abces?

Een abces is een met pus gevulde zwelling die zich vormt in het lichaam als reactie op een infectie. Pus is een dikke, gelige vloeistof die bestaat uit dode witte bloedcellen, bacteriën, weefselresten en andere ontstekingscellen. Abcessen kunnen zich overal in het lichaam vormen, inclusief in organen, weefsels en onder de huid.

Symptomen kunnen zijn: zwelling, roodheid, pijn, warmte op de plaats van de zwelling en soms koorts. Ze moeten meestal worden behandeld door medische professionals.

De behandeling kan bestaan uit het openen en afvoeren van het abces, het voorschrijven van antibiotica om de infectie te bestrijden, of in sommige gevallen, chirurgische ingrepen, afhankelijk van de locatie en ernst van het abces.

Onbehandelde abcessen kunnen ernstige complicaties veroorzaken en zich verspreiden naar andere delen van het lichaam, dus het is belangrijk om medische hulp te zoeken als je vermoedt dat je een abces hebt.

Kan een abces ook op je voeten?

Abcessen kunnen ook op je voeten voorkomen. Een voetabces is een met pus gevulde zwelling die zich in het weefsel van je voet kan ontwikkelen als gevolg van een infectie. Er zijn verschillende manieren waarop een voetabces kan ontstaan, waaronder:

 • Infectie van een wond: Als je een open wond aan je voet hebt, kan deze geïnfecteerd raken met bacteriën, wat kan leiden tot de vorming van een abces.
 • Ingroeiende teennagel: Een ingegroeide teennagel kan een ontsteking veroorzaken in het omliggende weefsel, wat uiteindelijk kan leiden tot de vorming van een abces.
 • Eelt of likdoorn: Soms kunnen eeltplekken of likdoorns barsten of geïnfecteerd raken, waardoor een abces ontstaat.
 • Puncturen van de huid: Een scherpe voorwerp, zoals een spijker of een doorn, kan per ongeluk in je voet prikken en bacteriën introduceren, wat een infectie en abcesvorming kan veroorzaken.
 

De symptomen van een voetabces kunnen onder meer pijn, zwelling, roodheid, warmte op de plaats van de zwelling en soms koorts omvatten. Het is belangrijk om medische hulp te zoeken als je vermoedt dat je een voetabces hebt, omdat onbehandelde abcessen ernstige complicaties kunnen veroorzaken en de verspreiding van de infectie kunnen bevorderen.

De behandeling van een voetabces kan bestaan uit het openen en afvoeren van het abces, het voorschrijven van antibiotica om de infectie te bestrijden, het verwijderen van ingegroeide teennagels of het behandelen van andere onderliggende problemen die de abcesvorming hebben veroorzaakt. 

Het is belangrijk om de instructies van een medische professional op te volgen om het abces effectief te behandelen en verdere complicaties te voorkomen.

Hoe een abces voorkomen?

Het voorkomen van een abces in je voeten en algemene voetinfecties vereist goede voethygiëne en zorg. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om voetabcessen te helpen voorkomen:

 1. Houd je voeten schoon: Was je voeten dagelijks met warm water en milde zeep. Droog ze grondig af, vooral tussen de tenen, omdat vochtige omstandigheden de groei van bacteriën en schimmels kunnen bevorderen.
 2. Draag geschikt schoeisel: Kies schoenen die goed passen en comfortabel zijn. Vermijd te strakke schoenen, omdat ze wrijving en druk op je voeten kunnen veroorzaken, wat blaren en wondjes kan veroorzaken. Schoenen moeten ook ademend zijn om overmatig zweten te voorkomen.
 3. Knip je teennagels correct: Knip je teennagels recht af en vermijd te diep snijden in de hoeken om ingegroeide teennagels te voorkomen.
 4. Bescherm je voeten in openbare ruimtes: Draag in openbare zwembaden, kleedkamers en doucheruimtes slippers of sandalen om contact met besmettelijke micro-organismen te verminderen.
 5. Controleer je voeten regelmatig: Inspecteer je voeten dagelijks op snijwonden, wondjes, blaren, eeltplekken of tekenen van infectie. Als je iets ongewoons opmerkt, raadpleeg dan een arts of podotherapeut.
 6. Behandel voetproblemen onmiddellijk: Als je een blaar, snijwond, eelt of likdoorn hebt, behandel deze dan onmiddellijk en laat ze niet onbehandeld. Gebruik schone verbandmiddelen en ontsmettingsmiddelen volgens de instructies.
 7. Vermijd het delen van persoonlijke items: Deel geen sokken, schoenen of nagelknippers met anderen, omdat dit de verspreiding van infecties kan bevorderen.
 8. Zorg voor goede voetverzorging: Als je diabetes hebt of een andere aandoening die het risico op voetinfecties verhoogt, volg dan de aanbevelingen van je arts en zorg voor regelmatige voetcontroles.
 9. Hydrateer je voeten: Gebruik een vochtinbrengende crème om je huid gehydrateerd te houden, maar vermijd het aanbrengen tussen je tenen, omdat dit vocht kan vasthouden.
 10. Raadpleeg een specialist: Als je vaak last hebt van voetproblemen of als je een onderliggende aandoening hebt, zoals diabetes, raadpleeg dan een podotherapeut voor professioneel advies over de juiste voetverzorging.

Hoe een abces behandelen?

De behandeling van een abces op je voeten vereist vaak medische interventie, omdat het afvoeren van de pus en het bestrijden van de infectie essentieel zijn. Hier zijn de stappen die doorgaans worden gevolgd bij de behandeling van een voetabces:

 1. Raadpleeg een arts: Als je vermoedt dat je een abces op je voet hebt, is het belangrijk om onmiddellijk medische hulp te zoeken. Een arts kan de diagnose stellen en de juiste behandeling aanbevelen.
 2. Incisie en drainage: In de meeste gevallen zal de arts een kleine incisie maken in het abces om de opgehoopte pus af te voeren. Dit verlicht de druk en helpt bij de genezing. De arts zal dit onder steriele omstandigheden doen om verdere infectie te voorkomen.
 3. Antibiotica: In sommige gevallen kan de arts antibiotica voorschrijven om de onderliggende infectie te bestrijden en te voorkomen dat deze zich verspreidt naar andere delen van het lichaam.
 4. Pijnbestrijding: Om pijn en ongemak te verlichten, kan de arts pijnstillers voorschrijven of aanbevelen.
 5. Nazorg: Na de drainage van het abces moet je de instructies van de arts nauwgezet opvolgen. Dit kan het regelmatig veranderen van verbanden en het nemen van voorgeschreven medicijnen omvatten.
 6. Onderliggende oorzaak behandelen: Als het abces het gevolg is van een onderliggende aandoening, zoals diabetes of een voetaandoening, is het belangrijk om die aandoening ook te behandelen om herhaling te voorkomen.
 7. Follow-up: Het is meestal nodig om de arts opnieuw te bezoeken om ervoor te zorgen dat het abces goed geneest en om eventuele verdere zorg te plannen.
 

Het is belangrijk om niet te proberen een abces op je voet zelf te openen, omdat dit het risico op verdere infectie vergroot. Laat de behandeling over aan medische professionals. Het negeren van een voetabces kan leiden tot ernstige complicaties, zoals de verspreiding van de infectie naar aangrenzende weefsels of in de bloedbaan, dus zoek onmiddellijk medische hulp als je vermoedt dat je een abces hebt.

Wat zijn de oorzaken van een abces?

Een abces op je voeten kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, meestal gerelateerd aan een infectie die zich ontwikkelt in het weefsel van je voet. Hier zijn enkele veelvoorkomende oorzaken van voetabcessen:

 1. Bacteriële infectie: De meest voorkomende oorzaak van voetabcessen is een bacteriële infectie. Deze infectie kan optreden als gevolg van een open wond, een snee, een steekwond, een insectenbeet of een ingegroeide teennagel. Bacteriën kunnen de huid binnendringen en zich vermenigvuldigen, wat leidt tot de vorming van pus en een abces.
 2. Ingroeiende teennagel: Een ingegroeide teennagel kan leiden tot irritatie en ontsteking in het omliggende weefsel, wat uiteindelijk kan resulteren in de ontwikkeling van een abces.
 3. Onderliggende aandoeningen: Sommige onderliggende medische aandoeningen, zoals diabetes, kunnen het risico op voetinfecties en abcessen vergroten. Dit komt vaak omdat diabetes de bloedcirculatie en de zenuwfunctie in je voeten kan aantasten, waardoor het moeilijker wordt om wonden op te merken en te behandelen.
 4. Slechte voethygiëne: Onvoldoende voethygiëne, zoals het niet regelmatig wassen van je voeten, het dragen van vuile sokken of schoenen en het niet goed verzorgen van snijwonden of blaren, kan het risico op infecties vergroten.
 5. Voetschimmel (tinea pedis): Schimmelinfecties aan je voeten kunnen de huid verzwakken en gevoeliger maken voor bacteriële infecties, wat kan leiden tot abcesvorming.
 6. Immuunsysteemproblemen: Als het immuunsysteem van een persoon verzwakt is, kan dit het lichaam minder effectief maken in de strijd tegen infecties, waardoor het risico op abcessen toeneemt.
 7. Trauma: Een ernstig letsel aan je voet, zoals een breuk of verstuiking, kan het risico op infecties vergroten, vooral als er open wonden of blootgesteld botweefsel is.
 

Het is belangrijk om goede voethygiëne te handhaven, snijwonden en wonden goed te behandelen en aandacht te besteden aan eventuele tekenen van infectie om het risico op voetabcessen te verminderen. 

Als je vermoedt dat je een abces op je voet hebt, zoek dan onmiddellijk medische hulp om de infectie te behandelen en verdere complicaties te voorkomen.

Wat zijn de symptomen van een abces?

De symptomen van een abces op je voeten kunnen variëren afhankelijk van de locatie en de ernst van het abces, maar ze omvatten over het algemeen de volgende kenmerken:

 1. Zwelling: Een abces veroorzaakt doorgaans zwelling op de plaats van de infectie. De zwelling kan mild tot ernstig zijn, afhankelijk van de grootte van het abces.
 2. Pijn: Abcessen gaan vaak gepaard met pijn of gevoeligheid op de plaats van de zwelling. De pijn kan variëren van matig tot ernstig en kan kloppend of stekend van aard zijn.
 3. Roodheid en warmte: De huid boven het abces kan rood en warm aanvoelen. Dit is een teken van ontsteking als reactie op de infectie.
 4. Pus: Een van de meest kenmerkende symptomen van een abces is de aanwezigheid van pus. Pus is een dikke, gelige of groenige vloeistof die bestaat uit dode witte bloedcellen, bacteriën en weefselresten. Als het abces wordt geopend, kan pus uit de opening stromen.
 5. Koorts: In sommige gevallen kan een abces gepaard gaan met koorts, vooral als de infectie ernstig is en zich door het lichaam verspreidt.
 6. Algemene malaise: Personen met een voetabces kunnen zich ziek voelen, vermoeidheid ervaren en een gebrek aan eetlust hebben vanwege de infectie.
 7. Mogelijke bewegingsbeperking: Als het abces zich in de buurt van gewrichten of pezen bevindt, kan dit de beweging van het betrokken gewricht beperken vanwege de pijn en zwelling.
 

Het is belangrijk om te onthouden dat niet alle abcessen dezelfde symptomen vertonen, en sommige personen kunnen mildere symptomen ervaren dan anderen. Als je vermoedt dat je een abces op je voet hebt, is het raadzaam om onmiddellijk medische hulp te zoeken voor evaluatie en behandeling. 

Onbehandelde abcessen kunnen leiden tot ernstige complicaties, zoals de verspreiding van de infectie naar andere delen van het lichaam.

Is een abces gevaarlijk?

Een abces op je voeten kan potentieel gevaarlijk zijn, vooral als het niet op tijd wordt behandeld. Hoewel niet alle voetabcessen ernstig zijn, kunnen ze in sommige gevallen leiden tot ernstige complicaties. Hier zijn enkele redenen waarom een voetabces als gevaarlijk kan worden beschouwd:

 1. Verspreiding van infectie: Als een voetabces niet wordt behandeld, kan de infectie zich verspreiden naar aangrenzende weefsels, spieren, pezen of zelfs botten. Dit kan leiden tot ernstige complicaties, waaronder cellulitis (een diepere huidinfectie), osteomyelitis (een botinfectie) of septische artritis (infectie van een gewricht).
 2. Systemische infectie: In zeldzame gevallen kan de infectie zich verspreiden door de bloedbaan naar andere delen van het lichaam, wat kan leiden tot een ernstige aandoening genaamd sepsis. Sepsis is een levensbedreigende toestand die onmiddellijke medische behandeling vereist.
 3. Herhaling en chronische problemen: Onbehandelde abcessen kunnen leiden tot terugkerende infecties en chronische voetproblemen, vooral als er een onderliggende oorzaak is, zoals diabetes of een immuunsysteemaandoening.
 4. Pijn en ongemak: Een voetabces kan aanzienlijke pijn en ongemak veroorzaken, waardoor het moeilijk wordt om normale activiteiten uit te voeren.
 

Het is dus van cruciaal belang om een voetabces serieus te nemen en onmiddellijk medische hulp te zoeken als je vermoedt dat je er een hebt. Artsen kunnen het abces behandelen door de pus af te voeren, de infectie te behandelen met antibiotica en de juiste nazorg te bieden. 

Door snel te handelen, kunnen complicaties en ernstige gezondheidsproblemen worden voorkomen. Voorkomen is altijd de beste aanpak, dus het handhaven van goede voethygiëne en het verzorgen van eventuele wonden of infecties aan je voeten is belangrijk om abcessen te voorkomen.

Wat onze lezers zeggen:
5/5
Ward Reekmans
Alle nodige informatie
Lees verder
Ik heb alle informatie die ik nodig heb op deze website gevonden.
Lucie Smets
Eindelijk een antwoord
Lees verder
Ik had al gedurende lange tijd last van mijn voeten, nu ken ik eindelijk het probleem.
Mila Kerkhofs
Prettig lezen
Lees verder
Eindelijk een website waar je op een eenvoudige manier kan lezen over voetproblemen.
Valentina Bos
Aangenaam verrast
Lees verder
Ik was aangenaam verrast door het artikel over ingegroeide nagels dat ik onlangs heb gelezen. Het was informatief en goed geschreven.
Sofia Jacobs
Trouwe lezer
Lees verder
Ik ben een trouwe lezer van deze website want het stelt nooit teleur. Het bied waardevolle informatie. Ik raad het ten zeerste aan.
Maria Verhoeven
Gebruiksvriendelijk
Lees verder
De gebruiksvriendelijkheid van deze website is makkelijk. Navigeren door de pagina's is eenvoudig en de lay-out is aantrekkelijk
Anna Van Den Heuvel
Ik ben een leek
Lees verder
Deze website is een geweldige bron voor mensen die niets kennen van voeten.
Peter Timmermans
Makkelijk te gebruiken
Lees verder
De eenvoudige navigatie maakt deze website een plezier om te gebruiken. Ik heb snel toegang tot de informatie die ik zocht zonder gedoe.
Emma Verbeek
Makkelijk te gebruiken
Lees verder
Deze website is echt een schatkist vol informatie! Ik heb er veel geleerd en waardeer de moeite die er in is gestoken.
Vorige
Volgende

Inhoud

We nemen producten op waarvan we denken dat ze nuttig zijn voor onze lezers. Als je koopt via links op deze website, kunnen we een kleine commissie verdienen waardoor wij verder kunnen blijven bestaan.

Andere interessante artikels:
GezondheidGezondheid
DE POPULAIRSTE ARTIKELS VAN ONZE LEZERS
GezondheidGezondheid