GezondheidGezondheid

Osteomyelitis

osteomyelitis

Wat is osteomyelitis?

Osteomyelitis is een ernstige en potentieel levensbedreigende aandoening die verwijst naar de infectie en ontsteking van bot en beenmerg. Het kan elk bot in het lichaam aantasten, maar komt het meest voor in de lange botten, zoals de armen en benen, en de wervelkolom. De infectie kan worden veroorzaakt door bacteriën, schimmels of, minder vaak, andere micro-organismen.

Er zijn twee hoofdtypen osteomyelitis:

 1. Acute osteomyelitis: deze vorm van osteomyelitis ontwikkelt zich snel en wordt meestal veroorzaakt door een bacteriële infectie. Het kan behoorlijk ernstig zijn en kan leiden tot de vernietiging van botweefsel en de vorming van abcessen.
 2. Chronische osteomyelitis: chronische osteomyelitis is een langdurige infectie die zich kan ontwikkelen als acute osteomyelitis niet adequaat wordt behandeld of als de infectie aanhoudt. In chronische gevallen kunnen de symptomen minder ernstig zijn, maar toch aanzienlijke complicaties veroorzaken.
 

De meest voorkomende symptomen van osteomyelitis zijn:

 

 • Pijn: Intense pijn in het aangetaste bot is een primair symptoom.
 • Zwelling en roodheid: Het geïnfecteerde gebied kan opgezwollen raken, warm aanvoelen en er roodachtig uitzien.
 • Koorts en koude rillingen: Systemische symptomen zoals koorts en koude rillingen komen vaak voor, vooral in acute gevallen.
 • Beperkt bewegingsbereik: als een gewricht is aangetast, kan de beweging beperkt en pijnlijk zijn.
 • Vermoeidheid: In chronische gevallen kan een persoon vermoeidheid en malaise ervaren.
 

Osteomyelitis vereist doorgaans medische tussenkomst om effectief te worden behandeld. Antibiotica zijn de primaire behandeling van bacteriële osteomyelitis en in ernstige gevallen kan een operatie nodig zijn om geïnfecteerd botweefsel te verwijderen of abcessen af te voeren. In sommige gevallen kan een lange antibioticakuur nodig zijn om de infectie volledig uit te roeien.

Als je vermoedt dat je of iemand anders osteomyelitis heeft, is het essentieel om onmiddellijk medische hulp in te roepen, aangezien de aandoening kan leiden tot ernstige complicaties, zoals botnecrose, gewrichtsvernietiging en verspreiding van infectie naar andere delen van het lichaam.

Wat is osteomyelitis aan je voeten?

Osteomyelitis is een ernstige en potentieel levensbedreigende infectie van het bot. Het kan zowel de botten als het omringende weefsel aantasten, zoals spieren, pezen en huid.

Osteomyelitis kan op twee manieren optreden:

 1. Exogene osteomyelitis: Dit ontstaat wanneer bacteriën van buitenaf het bot binnendringen, meestal als gevolg van een open wond, verwonding of operatie.
 2. Endogene osteomyelitis: Dit treedt op wanneer infectieuze micro-organismen zich verspreiden via de bloedbaan vanuit een andere geïnfecteerde plaats in het lichaam en zich vervolgens vestigen in het bot.
 

Personen met een verzwakt immuunsysteem, diabetespatiënten, ouderen en personen met een slechte bloedsomloop hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van osteomyelitis. In je voeten kan het worden geassocieerd met complicaties van diabetes, slecht genezende wonden, of een infectie na een voetoperatie.

De symptomen van osteomyelitis aan je voeten kunnen zijn:

 • Ernstige pijn in het getroffen gebied.
 • Zwelling, roodheid en warmte rond het geïnfecteerde bot.
 • Koorts en koude rillingen in gevorderde gevallen.
 • Beperkte beweging van je voet vanwege de pijn en zwelling.
 

De behandeling van osteomyelitis omvat doorgaans een combinatie van intraveneuze antibiotica om de infectie te bestrijden en in sommige gevallen chirurgische ingrepen om dode botweefsels of pus te verwijderen. In ernstige gevallen kan het nodig zijn om bottransplantaties uit te voeren om beschadigd bot te herstellen.

Wat zijn de symptomen van osteomyelitis?

De symptomen van osteomyelitis kunnen variëren afhankelijk van de duur van de infectie, de ernst van de aandoening en het specifieke bot dat is aangetast. De meest voorkomende symptomen zijn:

 • Pijn: Ernstige pijn in het getroffen bot of gebied is een veelvoorkomend symptoom van osteomyelitis. De pijn kan constant aanwezig zijn en verergeren bij beweging of druk op het aangetaste gebied.
 • Zwelling en roodheid: Het geïnfecteerde bot en omliggende weefsels kunnen gezwollen en rood worden als gevolg van ontsteking.
 • Koorts: Patiënten met osteomyelitis kunnen koorts hebben, vooral als de infectie zich verspreidt naar andere delen van het lichaam.
 • Warmte: Het aangetaste gebied kan warm aanvoelen in vergelijking met de omliggende gezonde weefsels als gevolg van ontsteking.
 • Beperkte beweging: Als osteomyelitis zich in een gewricht ontwikkelt, kan dit de beweging van het gewricht beperken en kan het pijnlijk zijn om het gewricht te bewegen.
 • Vermoeidheid: Ernstige infecties, zoals osteomyelitis, kunnen leiden tot algemene malaise en vermoeidheid.
 • Gevoeligheid bij aanraking: Het aangetaste gebied kan gevoelig zijn bij aanraking.
 

Het is belangrijk om op te merken dat sommige gevallen van osteomyelitis, vooral bij mensen met een verminderd immuunsysteem, mogelijk minder typische symptomen vertonen. Bij oudere volwassenen kunnen de symptomen van osteomyelitis ook subtieler zijn.

Als je een of meerdere van deze symptomen ervaart, vooral als je een verwonding, een open wond of een recente operatie hebt gehad, is het cruciaal om onmiddellijk medische hulp te zoeken. Vroege diagnose en behandeling kunnen helpen om de verspreiding van de infectie te beperken en de kans op ernstige complicaties te verminderen

Hoe osteomyelitis voorkomen?

 1. Behandeling van wonden en infecties: Snelle en adequate behandeling van wonden, snijwonden, schaafwonden en andere huidinfecties is essentieel. Reinig wonden grondig, houd ze schoon en droog, en gebruik indien nodig een antibioticazalf en verband om infecties te voorkomen.
 2. Goede hygiëne: Regelmatig handen wassen en persoonlijke hygiëne in acht nemen, helpt het risico op infecties te verminderen, inclusief bacteriële infecties die osteomyelitis kunnen veroorzaken.
 3. Goede voeding: Een gezond en uitgebalanceerd dieet helpt het immuunsysteem te versterken, waardoor het lichaam beter bestand is tegen infecties.
 4. Voorkom letsel aan botten: Het nemen van voorzorgsmaatregelen om blessures en fracturen te voorkomen, kan het risico op osteomyelitis verminderen. Gebruik bijvoorbeeld beschermende uitrusting tijdens sport en andere risicovolle activiteiten.
 5. Beheer chronische aandoeningen: Personen met diabetes, perifere vaatziekte of andere aandoeningen die het genezingsproces kunnen vertragen, moeten hun aandoening nauwlettend in de gaten houden en een goede medische zorg krijgen om wondinfecties te voorkomen.
 6. Gebruik van antibiotica: In sommige gevallen, zoals bij open fracturen of andere risicovolle situaties, kan de arts preventief antibiotica voorschrijven om infecties te voorkomen.
 7. Stoppen met roken: Roken vermindert de bloedtoevoer naar de botten en vertraagt het genezingsproces. Het stoppen met roken kan helpen bij het voorkomen van complicaties na een blessure of operatie.

Hoe osteomyelitis aan je voeten voorkomen?

Het voorkomen van osteomyelitis kan soms een uitdaging zijn, maar er zijn verschillende stappen die je kunt nemen om het risico te verminderen. Hier zijn enkele belangrijke preventieve maatregelen:

 1. Zorg voor een goede wondverzorging: Zorg ervoor dat wonden, snijwonden, en schaafwonden, vooral op je voeten, goed worden schoongemaakt en verbonden. Houd de wond schoon en droog om infecties te voorkomen. Raadpleeg een zorgverlener als je twijfelt over de behandeling van een wond.
 2. Beheer van chronische aandoeningen: Als je diabetes of een andere aandoening hebt die het risico op infecties verhoogt, zorg dan voor een regelmatige medische opvolging en houd je gezondheidstoestand onder controle.
 3. Handhaaf een goede voethygiëne: Was je voeten dagelijks met milde zeep en droog ze grondig af, vooral tussen de tenen. Houd je nagels schoon en knip ze recht af om ingegroeide teennagels te voorkomen.
 4. Draag goed passende schoenen: Kies schoenen die goed passen en comfortabel zijn. Zorg ervoor dat ze je voeten niet knellen of schuren, wat wondjes kan veroorzaken.
 5. Vermijd blootstelling aan potentieel geïnfecteerde omgevingen: Probeer te voorkomen dat je voeten in contact komen met vuil of verontreinigde oppervlakken, vooral als je open wonden hebt.
 6. Stoppen met roken: Als je rookt, overweeg dan om te stoppen. Roken kan de bloedtoevoer naar je voeten verminderen en het genezingsproces vertragen.
 7. Eet een gezond dieet: Een evenwichtige voeding met voldoende vitaminen en mineralen helpt je immuunsysteem sterk te houden en kan helpen bij het voorkomen van infecties.
 8. Vermijd overmatig alcoholgebruik:Overmatig alcoholgebruik kan het immuunsysteem verzwakken, waardoor je vatbaarder wordt voor infecties.

 

Als je een wond op je voeten hebt of symptomen ervaart die wijzen op een infectie, zoek dan onmiddellijk medische hulp. Vroege detectie en behandeling kunnen helpen om ernstige complicaties, zoals osteomyelitis, te voorkomen. Overleg altijd met een zorgverlener als je vragen hebt over de preventie van osteomyelitis of andere gezondheidskwesties.

Hoe osteomyelitis behandelen?

De behandeling van osteomyelitis hangt af van verschillende factoren, zoals de ernst van de infectie, de locatie, de oorzaak van de infectie en de gezondheidstoestand van de patiënt. Over het algemeen omvat de behandeling van osteomyelitis een combinatie van medische en chirurgische maatregelen. Hier zijn de gebruikelijke behandelingsbenaderingen:
 1. Intraveneuze antibiotica: De behandeling begint meestal met intraveneuze (IV) antibiotica om de bacteriële infectie te bestrijden. Dit kan enkele weken tot maanden duren, afhankelijk van de ernst van de infectie. In sommige gevallen kan de behandeling thuis worden voortgezet met orale antibiotica nadat de intraveneuze behandeling is gestart.
 2. Chirurgie: In ernstige gevallen van osteomyelitis, of als antibiotica alleen niet effectief zijn, kan een operatie nodig zijn om het geïnfecteerde botweefsel en dood weefsel (necrotisch weefsel) te verwijderen. Deze procedure staat bekend als “debridement” en helpt bij het verwijderen van de bron van de infectie.
 3. Botmonsters nemen: Tijdens de operatie kan de arts monsters van het geïnfecteerde botweefsel nemen om te bepalen welke bacterie de infectie veroorzaakt. Dit is belangrijk om de juiste antibiotica te kiezen voor effectieve behandeling.
 4. Botreconstructie: In sommige gevallen kan de infectie het bot zodanig beschadigen dat reconstructie nodig is. Dit kan gedaan worden met bottransplantaties of synthetische botmaterialen.
 5. Drainage: Als er zich een abces (een opeenhoping van pus) heeft gevormd, kan het nodig zijn om het abces te draineren om de infectie te bestrijden.
 6. Ondersteunende zorg: Het is essentieel om de algemene gezondheid van de patiënt te ondersteunen, vooral als er onderliggende aandoeningen zijn die het genezingsproces kunnen beïnvloeden, zoals diabetes. Het handhaven van een gezonde voeding en levensstijl kan het herstel bevorderen.
 7. Pijnbeheersing: Tijdens de behandeling kan pijnbeheersing nodig zijn. Pijnstillers kunnen worden voorgeschreven om de pijn en het ongemak te verlichten.
 8. Wondverzorging: Als er open wonden zijn, is het belangrijk om deze goed te verzorgen om secundaire infecties te voorkomen. Je zorgverlener kan je begeleiden bij de juiste wondverzorging.

Wat zijn de gevaren van osteomyelitis?

Osteomyelitis brengt verschillende gevaren met zich mee vanwege de ernstige aard van de infectie en de mogelijke complicaties die kunnen optreden. Enkele van de belangrijkste gevaren van osteomyelitis zijn:

 1. Weefselschade en botdegeneratie: Osteomyelitis veroorzaakt ontsteking en infectie in het bot en omliggende weefsels. Dit kan leiden tot aanzienlijke schade aan het bot, evenals aan spieren, pezen en huid. Als de infectie niet op tijd wordt behandeld, kan het bot verzwakken en kan er botdegeneratie optreden.
 2. Chronische osteomyelitis: Als de behandeling niet effectief is of als de infectie niet volledig wordt geëlimineerd, kan osteomyelitis chronisch worden. Chronische osteomyelitis kan langdurige en terugkerende symptomen veroorzaken, wat de behandeling bemoeilijkt.
 3. Septische artritis: Als de infectie zich verspreidt naar aangrenzende gewrichten, kan het leiden tot septische artritis, wat een ernstige ontsteking en infectie van het gewricht veroorzaakt. Dit kan leiden tot gewrichtsschade en beperking van de beweging.
 4. Abcessen en fistels: Osteomyelitis kan de vorming van abcessen (geïsoleerde ophopingen van pus) veroorzaken. Deze abcessen kunnen zich uitbreiden naar nabijgelegen weefsels en huid, wat uiteindelijk kan resulteren in de vorming van fistels – abnormale doorgangen tussen verschillende delen van het lichaam.
 5. Sepsis (bloedvergiftiging): Als de bacteriën in de bloedbaan terechtkomen, kan dit leiden tot sepsis, een ernstige aandoening waarbij de infectie zich door het hele lichaam verspreidt. Sepsis is potentieel levensbedreigend en kan orgaanfalen veroorzaken.
 6. Amputatie: In ernstige gevallen, vooral als de infectie niet op tijd wordt behandeld en leidt tot onomkeerbare schade, kan amputatie van het geïnfecteerde weefsel of ledemaat noodzakelijk zijn om verdere verspreiding van de infectie te voorkomen.
Wat onze lezers zeggen:
5/5
Ward Reekmans
Alle nodige informatie
Lees verder
Ik heb alle informatie die ik nodig heb op deze website gevonden.
Lucie Smets
Eindelijk een antwoord
Lees verder
Ik had al gedurende lange tijd last van mijn voeten, nu ken ik eindelijk het probleem.
Mila Kerkhofs
Prettig lezen
Lees verder
Eindelijk een website waar je op een eenvoudige manier kan lezen over voetproblemen.
Valentina Bos
Aangenaam verrast
Lees verder
Ik was aangenaam verrast door het artikel over ingegroeide nagels dat ik onlangs heb gelezen. Het was informatief en goed geschreven.
Sofia Jacobs
Trouwe lezer
Lees verder
Ik ben een trouwe lezer van deze website want het stelt nooit teleur. Het bied waardevolle informatie. Ik raad het ten zeerste aan.
Maria Verhoeven
Gebruiksvriendelijk
Lees verder
De gebruiksvriendelijkheid van deze website is makkelijk. Navigeren door de pagina's is eenvoudig en de lay-out is aantrekkelijk
Anna Van Den Heuvel
Ik ben een leek
Lees verder
Deze website is een geweldige bron voor mensen die niets kennen van voeten.
Peter Timmermans
Makkelijk te gebruiken
Lees verder
De eenvoudige navigatie maakt deze website een plezier om te gebruiken. Ik heb snel toegang tot de informatie die ik zocht zonder gedoe.
Emma Verbeek
Makkelijk te gebruiken
Lees verder
Deze website is echt een schatkist vol informatie! Ik heb er veel geleerd en waardeer de moeite die er in is gestoken.
Vorige
Volgende

Inhoud

We nemen producten op waarvan we denken dat ze nuttig zijn voor onze lezers. Als je koopt via links op deze website, kunnen we een kleine commissie verdienen waardoor wij verder kunnen blijven bestaan.

Andere interessante artikels:
GezondheidGezondheid
DE POPULAIRSTE ARTIKELS VAN ONZE LEZERS
GezondheidGezondheid